•  

               "...לפי עצם טבעו כל ויתור על זכות מצד העובד פירושו הענקת יתרון למעביד.." (הש' צבי ברנזו, ע"א 378/70)  

  • "...העובדים אינם בגדר קניינו של המעביד; הם צד לחוזה עמו, ולכל צד לחוזה זכויות וחובות כלפי משנהו..." (הש' תיאודור אור, בג"צ 8111/96)

  • העבודה סם חיים היא לאדם, אדם שעבודתו ניטלה ממנו  - זכות נטלה ממנו, מקצת כבודו ניטל ממנו... (הש' מישאל חשין, דנג"צ 4191/97)

הפרשות לפנסיה

בעקבות הסכם קיבוצי כללי משנת 2007 וצו הרחבה כללי שנחתם מכוחו, נקבע כי החל משנת 2008 ישנה חובה לכל מעסיק להפריש לכל עובד,  גבר מגיל 21 ולאישה מגיל 20, כספי פנסיה עד לפרישתם מעבודה, כאשר ההפרשה תתבצע הן על ידי העובד והן על ידי המעביד בחלקים שנקבעו בצו. למעשה הצו העניק זכויות פנסיוניות לכל העובדים שעד כה לא הופרשו להם כספים לפנסיה מכוח הסכמים וצוו הרחבה כאלה ואחרים ובייחוד כל אותם עובדים בעסקים קטנים ובינוניים שלא היו מאוגדים.
הצו קבע כי אחוזי ההפרשה לפנסיה מצד המעביד והעובד יגדלו מדי שנה על פי הטבלה המפורטת מטה: 

החל מיום

הפרשות

הפרשות

הפרשות מטעם המעביד לפיצויים

סה"כ הפרשות

מטעם מעביד

מטעם עובד

1.1.2008

0.83%

0.83%

0.83%

2.50%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.50%

2.50%

2.50%

7.50%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.50%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.50%

6%

17.50%

 

ההפרשות לפנסיה יבוצעו לכל עובד אשר לא בוצעו לו בעבר הפרשות פנסיוניות  לאחר שהיה מועסק אצל אותו מעביד מעל לחצי שנה ובמידה ובעבר הופרשו לו כספים לפנסיה בתום שלושה חודשי עבודה ראשונים, כך שבתומם יופרשו לו גם כספים למפרע למן היום הראשון בעבודתו. גובה השכר להפרשות פנסיוניות יהיה גובה השכר המחושב לפיצויי פיטורין, קרי שכר הבסיס ללא תוספות כגון שווי רכב וכדומה. 

יש לציין כי עבור ההפרשות שבוצעו מחלקו של העובד בשכר עד לסך של 5% מגובה השכר או סך של 7,140 ₪ לשנה זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%  ולכן מעביד שלא הפריש לעובד כפסי פנסיה בניגוד לאמור בצו ההרחבה יהיה חב בסכומים אלו כלפי העובד בעת תביעה מטעם העובד, ללא קשר ליתר הנזקים שנגרמו לעובד מאי הפרשת כספי הפנסיה וההפרשות החסרות שלא הופקדו.

גם אישה בחופשת לידה זכאית למשך  התקופה בה היא זכאית לדמי לידה להמשך ההפרשות לפנסיה ע"י המעביד.


contactus

מחשבונים

מחשבון פיצויי פיטורין

תאריך תחילת עבודה:  Pick a date
תאריך סיום עבודה:  Pick a date
גובה שכר חודשי
מספר ימי עבודה
סך פיצוי הפיטורין

מחשבון הודעה מוקדמת

תאריך תחילת עבודה:  Pick a date
תאריך סיום עבודה:  Pick a date
שכר חודשי:
מספר ימי הודעה מוקדמת
סך תשלום ימי הודעה מוקדמת

מחשבון דמי הבראה

 Pick a date
 Pick a date
follow us

עקבו אחרינו